سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سوم مه 1808 : تابلویی که نشان می دهد بشریت ذره ای پیشرفت نداشته است…

sepehr23 kingfoska.wordpress.com ۲۳ اسفند ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۱

گویا هنرمند اسپانیایی با ثبت این واقعه روحیه آزادی خواهی اسپانیایی ها را زنده نگه داشت. همانطور که می بینید قهرمان واقعی در این تابلو کسی است که قربانی می شودو با تابیدن نور و همچنین داشتن لباس سفید با حالتی که نشان دهنده ی تسلیم و رضایت است به ... »