سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

معرفی کتاب: آلنده، روایت یک زندگی

mostafa 1pezeshk.com ۲۴ شهریور ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۰

هر سال هنگامی که روز دلهره‌آور یازده سپتامبر فرا می‌رسد٬ همگان افول برج های پهلو به پهلوی نیویورک را به یاد آورده و بیش از هر چیز تصویر سقوط آنها را در ذهن خود مجسم می‌کنند. در سوی دیگر این روز شوم کمتر کسی به آنچه که در سرزمین معدن‌های ... »