سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تابلوی «وداع تلماک با اوشاریس»، اثر ژاک لویی داوید

nasour nasour.net ۲۷ آبان ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۲

ین تابلو که بر مبنای کتاب Aventures de Télémaque اثری از فنلون برکشیده شده، صحنه‌ی زیبایی است که تلماخوس (تلماک) فرزند اولیسس در کنار اوشاریس نشسته است. این کتاب در حقیقت تکمله‌ای بر اثر ادیسهِ هومر است و ماجرای تلماک را بررسی می‌کند که بخش‌های از آن با اثر ادیسهِ ... »