سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ژان پل سارتر معلم من بود…

nasour nasour.net ۱۵ اسفند ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۵

می دانیم که برای هنر و حتی برای حقیقت تنها یک ارزش وجود دارد؛ «دست اول بودن». تازگی اصیل آنچه گفته می شود، و «موسیقی ناشنیده یی» که گفته با آن صورت می پذیرد. سارتر برای ما (برای ما بیست و پنج ساله های زمان آزادی) چنین بود. در آن ... »