سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

جواب دندان شکن دانشجو به گستاخی استاد

pardad estekhdam.pardad.ir ۰۹ اردیبهشت ۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۸۲۶

دانشجو به هیچ روی با استدلال استاد موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت کند. استاد پذیرفت. دانشجو از جایش برخواست و از همکلاسی هایش پرسید: آیا در این کلاس کسی هست که صدای ...