سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کلماتی که زنان را به اوج عصبانیت می رساند!

manaei asemaniha90.com ۲۹ اسفند ۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۲۲۸

با زن زندگی تان مشغول صحبت هستیدوشمابه یکباره چیزی بگویدکه براستی عمیقاًاو راناراحت ویاعصبانی می کند؛ شما نمی دانید چرااو تااین حد عصبانی و ناراحت می شودو با ناباوری از می پرسید:” مگر من چی گفتم؟”.... این مطلب جالب هم برای مردان و هم برای زنان بسیار مفید است.......