سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کليد پاستور به دکتر حسن روحاني رسيد .

mosafer20 tabnak.ir ۲۵ خرداد ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۳۶۲

اي پير ، مريدها هزاران داري / با رنگ بهار ، بوي باران داري / تو شيخ حسن ، وطن ، همه نيشابور / بر منبر و دار ، سربداران داري /