سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

از کلید ویندوز چه میدانید ؟

intersoft intersoft.ir ۰۶ مهر ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۸

کلید ویندوز همان کلیدی که لوگوی ویندوز را روی خود دارد و در سمت چپ و راست ( پایین ) صفحه کلید واقع شده است این کلید به جز قشنگی استفاده های دیگری هم دارد ،در واقع با کمک این کلید میتوانید به بسیاری از فرمانهای مفید و متداول ویندوز ... »