سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دستی کشیدن با اتوبوس!

hejab sahebnews.ir ۰۵ شهریور ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۵۰۲

اگر در هوای سرد و زمینی لغزنده کنترل یک ماشین بزرگ مثل اتوبوس را از دست بدهید چه خواهید کرد؟!