سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

۱۰ شخصیت مسموم که درون ما زندگی می کنند

finder degaresh.com ۱۴ مهر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۴

متاسفانه هر کدام از ما ابعاد شخصیتی معیوبی داریم که در درون ما هستند و ممکن است زندگی ما را تحت تأثیرات منفی خود قرار دهند. اگرچه همه ما انسانیم و شخصیت هرکدام از ما نواقصی دارد بعضی از مسائل به شدت سمی هستند. آن ها شادی ها، روابط، عزت ... »