سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یک فیلم ، یک نگاه/ بعدازظهر سگی ِسگی (مصطفی کیائی)- 1389

joojooloo qarantineh3.wordpress.com ۱۸ آذر ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۹۲

فيلمي طبق فرمول گویی ناخواستهء اين روزهاي سينما و بقالی و تلويزيون، کمدي ست که شوخي هاي تميز کم ندارد و قالب و ساختار درست و درماني دارد. فيلم مي خواهد با گروگان گيري اندکي با نسخهء اصلي ِکار شوخي کند و ريز و درشت نيم داستانکي هايي دارد وکم ... »