سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ساعت جدید با طرح مجسمه آزادی کمپانی پیاژه

pershianf zar.ir ۰۱ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۷۸

اخیراً کمپانی پیاژه (piaget)، ساعتی را به بازار عرضه کرده است. این کمپانی با هدف ادای احترام نسبت به 12 بنای یادبود در نیویورک مانند مجسمه آزادی، اقدام به ساخت این مدل ساعت نموده است. بر روی زمینه مشکی این ساعت، برخی از آسمان خراشهای معروف ...........

ساعت جدید با طرح مجسمه آزادی کمپانی پیاژه

pershianf zar.ir ۲۸ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۲

اخیراً کمپانی پیاژه (piaget)، ساعتی را به بازار عرضه کرده است. این کمپانی با هدف ادای احترام نسبت به 12 بنای یادبود در نیویورک مانند مجسمه آزادی، انجام شده است. بر روی زمینه مشکی این ساعت، برخی از آسمان .......