سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

وضعیت خانواده ايراني پناهنده در نروژ

hassan hamandishi.com ۳۰ آبان ۸۹ لینک ثابت یک دیدگاه ۳۵۸

آقاي "پ.ب" که چهار سال مقيم کمپ پناهندگان در اسلو بوده نيز از وضعيت نابسامان کمپ ها، به‌خصوص وضعيت رواني پناهندگان مي گويد: 8 خانواده در 2 بلوک که در هر بلوک 2 خانواده زندگي مي کنند، در هر طبقه 7 اتاق براي مجردهاست 14 زن مجرد و 14 مرد ... »