سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شوک

kheyzaran fetrat.com ۱۸ مهر ۸۸ لینک ثابت (۲) دیدگاه ۱۹

فقط می توانست ببیند که ساعت روی دیوار 8 صبح است و بشنود که موبایلش بی تابی می کند. انگار تمام اجزای بدنش از کار افتاده اند. دست ها و پاها همه چیز داشت به جز حس. بدنش تکان نمی خورد. هرچه تلاش می کرد فایده نداشت. حتی نمی توانست ... »