سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دکتر جاسبی، املاک موروثی خانواده هادوی را غصب کرد و دانشگاه ساخت

jaam qarantineh.blogfa.com ۱۱ دی ۸۷ لینک ثابت یک دیدگاه ۳۲

اخیرا فیلم مستندی به دستم رسیده است با عنوان "بازخوانی یک پرونده" که تهیه کنندهء آن عنوان "کمیتهء مردمی مبارزه با تخلفات دکتر جاسبی" معرفی شده است. موضوع از این قرار است که شخصی به نام "هادوی" در سالهای دههء 60 بخش اعظمی از املاک موروثی اش در حدود چندین هزار متر زمین را به نیت امر خیر جهت ساخت ... »