سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ضعف مجلس هفتم در ریاست و ضعف مجلس هشتم در بدنه بود

goleyas aftabnews.ir ۲۷ دی ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۵۰

داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی، معتقد است: عملکرد مجلس مثبت نبود زیرا به جای رسیدگی به حقوق مردم و مجلس، از حقوق دولت دفاع می کردند. در مجلس هفتم اختلافات میان اصولگرایان به این شدت نبود و ما انشعابات اصولگرایان را در مجلس هشتم شاهد بودیم به طوری که حتی ... »