سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کمی دلسوزی برای بازوها

freenewsagency drsalamati.ir ۱۹ آبان ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۷۰

اگر بخواهید برای قسمتی از بدنتان دلسوزی کنید بهتر است آن قسمت بازوهای شما باشند. زیرا این اندام هیچ وقت شانس استراحت را ندارند. آنها همواره در حالت نیمه انقباض به سر می‌برند. ماهیچه‌های بالای بازو هر دو و هم زمان کار می‌کنند و به نوبت منقبض و آزاد می‌شوند.