سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کم تحرکی عامل بزرگ مرگهای پنهان‏، جامعه ای به سوي خطر

ali127 myfitroad.com ۲۶ اسفند ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۸۹

تحقیقاتی که اخیرا توسط مجله علوم ورزشی صورت گرفت این زنگ خطر را برای مسئولین به صدا در آورد که تنها با اضافه کردن خدمات دارویی و بیمارستانها نمیتوان به سلامت جامعه کمک کرد. این بار باید آستینها را بالا زد و مکانهای مناسب و مربیان تحصیل کرده را در ... »