سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کنفرانس ۲۴ مهر ماه اپل بصورت رسمی تایید شد

nasleman appratech.net ۱۶ مهر ۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۵۹

بق گزارشات جدید اپل دعوت نامه های مربوط به کنفرانس ۱۶ اکتبر را برای مطبوعات ارسال نموده است، این کنفرانس راس ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه کوپرتینو واقعا در کالیفرنیا برگزار خواهد شد، طبق معمول این دعوت نامه سرنخی در مورد اینکه اپل در این کنفرانس از چه چیز های ... »