سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کنفوسیوس و ترسیم رستگاری

nasour nasour.net ۰۱ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۳۴

والاترین آرمان کنفوسیوس حکومت جهانی بود که آن را «هماهنگی بزرگ» ( Dadung ) می‌خواند. به اعتقاد او اولین پله پیشرفت اجتماعی به صورت یک «جهان بی نظم» آشکار می‌شود. پله دوم به شکل یک «جهان آرامش کوچک» یا نزدیک شدن به صلحی که همه امیرنشین‎ها را از نظم برخوردار ... »