سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

گردشگری در قرآن

behgar seeiran.ir ۱۲ دی ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۸۸

از مجموع این آیات و مانند آن می توان دریافت که: اصل مسأله گردشگری و سیر و جهانگردی و نیز برداشت و دریافت ژرف و عمیق از این سیروسفر, مورد عنایت و توجه خداوند متعال در قرآن مجید است.