سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

پشت این پنجره جز هیچ بزرگ هیچی نیست …

ahmadipuya articles.ahmadipouya.com ۱۲ اردیبهشت ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۱

نگاهی به فیلم “هیچ” ساخته عبدالرضا کاهانی کاهانی با دو ایده‌ی ناب ، دو “وضعیت” برای یک “موقعیت” می‌سازد که ترکیب این دو وضعیت، یک چالش فکری برای مخاطبش پدید می‌آورد. موقعیت در فیلم “هیچ” خانه ای است که در حوض وسط آن ، به سیاق گذشته، هندوانه‌ای شناور است ... »