سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

راز پرده نشینی و غیبت مشایی

ronaldo tabnak.ir ۰۸ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۰۲

مخفی شدن مشایی از دید خبرنگاران و دوربین های خبری به معنای دوری و عزلت وی از صحنه سیاسی کشور نیست. بر اساس آخرین اخبار و شنیده ها وی به صورت حساب شده، همچنان پیگیر برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت خود و تیم همراهش است. دیدار با مدیران ... »