سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نیروی جاذبه در خلیج هادسون در حال کاهش است!

hosseinmiri gooyaonline.com ۱۶ آبان ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۸

ناحیه خلیج هادسون در کانادا نقطه‌ای از جهان است که قدرت جاذبه در آنجا نسبت به دیگر نقاط جهان بسیار کم است. البته فکر نکنید که اگر به آنجا بروید میان زمین و آسمان معلق می‌شوید، خیر اینطور نیست اما در انجا وزن هر چیزی روی ترازو از وزن واقعی ... »