سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

برگزاری اولین رفراندوم در تاریخ اسرائیل پذیرفته شد

jandarm ynet.co.il ۰۵ آبان ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

روزنامه یدیعوت احرونوت: اسرائیل برگزاری یک رفراندوم برای تعیین نظام در اسرائیل را پذیرفت. Dan Meridor سیاستمدار و وزیر اطلاعات و انرژی اتمی اسرائیل و همچنین عضو قدیمی حزب لیکود گفت: پیشنهاد رفراندوم به دلیل خسارت های سنگین اقتصادی و کشته شدن شهروندان اسرائیلی پذیرفته میشود و امیدوارم بعد از ... »