سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یزدانی خرم: روسیاهی برای ذغال ماند; علی آبادی با شعار، پول ها را هدر داد

dell sarmayeh.net ۱۱ شهریور ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

مگر علی آبادی زیرساخت های حوزه کشتی را توسعه نداده است؟ یزدانی خرم از این سوال تعجب کرد: «سالن؟ اگر دیدی سلام ما را برسان. مگر در تهران زندگی نمی کنید. یک سالن تازه تاسیس کشتی به من نشان بدهید. سالن هفتم تیر آنقدر قدیمی شده که من خجالت می ... »