سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

گزارشی از فعالیتهای مخفی یهودیان ایران در قالب “انجمن كليميان تهران” – سازمانها و انجمنهای فرهنگي

jandarm copytaste.com ۱۴ آبان ۸۸ لینک ثابت (۴) دیدگاه ۶۰

برخی افراد سرشناس کلیمی در ایران در صدد تحریف تاریخ ایران و بهره برداری نادرست از برخی واقعیات هستند.